• St Hippolyt

 • På gården finns också försäljning av de populära foderprodukterna från St Hippolyt. 

  Välkomna in i butiken eller ring Magdalena på 070-3993372 för beställning! 

  Hästfoder och tillskott

  St. Hippolyts koncept ”att fodra som naturen själv” betyder att fodret är baserat på användning av naturliga råvaror. Hästen är gjord för födosök större delen av dygnet, då den söker efter så många olika växter som möjligt, dels för att täcka in behovet för vitaminer och mineraler, och för att täcka sitt behov av fibrer. Med inspiration från hästens naturliga beteende innehåller St. Hippolyts produkter en stor variation av fibrer från flera olika fiberkällor, samt olika sorters läkeörter, som bland annat understödjer matsmältningen och ger ett bra immunförsvar. 

  Vårt foder är koncentrerat och innehåller inte billiga fyllnadsämnen. Istället innehåller fodret ett brett urval av noggrant avstämda ingredienser, där alla har en specifik funktion i hästen. 

  Också fodertillskotten och våra vårdande produkter för utvärtes bruk är baserade på naturliga ingredienser med en mycket hög andel av aktiva ämnen. De är därför mycket effektiva och har hög upptaglighet i hästen.Många års forskning och stor erfarenhet ligger är grunden för utvecklingen av St Hippolyts produkter, och produktutvecklingen sker löpande i förhållande till den senaste forskningen.
  Ensidig kost, varierande grovfoderkvalitet, stressituationer, pälsbyte och sjukdom kan öka behovet av vissa näringsämnen.
  St. Hippolyt har utvecklat olika fodertillskott som kan vara en effektiv hjälp vid en bristsituation eller skador. Grundfodringen ska naturligtvis täcka hästens basbehov, men de flesta hästar kan av olika anledningar ibland drabbas av brister, skador och sjukdomar som gör att de behöver något extra. Ibland räcker det med att ge tillskott under en begränsad tid, och i andra fall, som vid exempelvis artros eller EMS kan man ge tillskott dagligen, men i lägre dos, för att hjälpa och stödja hästen. Kontakta gärna våra foderrådgivare för kompetent rådgivning.

  Besök St Hippolys hemsida för mer information: www.hippolyt.se